nice feet with red nail polish and foot bracelet


Uveïtis is een verzamelnaam voor alle inwendige oogontstekingen en treedt vaker op bij mensen met psoriasis en de ziekte van Bechterew. Ook bij andere systematische ziektes zoals MS of de ziekte van Crohn komen deze oogontstekingen vaker voor. Uveïtis kan heel plotseling beginnen maar kan ook geleidelijk ontstaan. De ontsteking kan in één oog maar ook in beide ogen voorkomen. De ontsteking kan in één oog maar ook in beide ogen voorkomen https://nl.wikipedia.org/wiki/Dermatologie

Rate this post